Otevřený hrob, otevřené srdce, otevřená mysl

Neděle, 27 Březen, 2016

Lukáš 24, 1 - 11: Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly k hrobu s vonnými mastmi, které připravily. Nalezly však kámen od hrobu odvalený. Vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly. A jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu. Zachvátil je

Stránky