Jste zde

Oznámení

Connect Training Camp

Třetí červencový víkend opět do Sušice zavítá team mladých Božích mužů a žen v rámci tzv. Connect Training Campu. Pro nás v Sušici je to již jistou tradicí, se kterou máme dobré zkušenosti a mnoho dobrého povzbuzení, poučení i potěšení z této vzdělávající, ale i ryze praktické duchovní služby bereme.

Connect training camp

Tým z pražské služby na vyzbrojování učedníků Connect vás zve na víkendové vyučování zacílené právě na vyzbrojení věřících v oblastech evangelizace, proroctví, výkladu jazyků a dalších darů ducha.

Celošum

V neděli 26.11. se v modlitebně CB v Sušici koná Celošum - celošumavské setkání křesťanů.

Začátek shromáždění je v 16 hodin, ranní bohoslužba v Sušici nebude!

Stránky