Jste zde

Oznámení

NETRADIČNÍ "NOC KOSTELŮ" NA KALICHU

„Nebe je mým trůnem, země podnoží mých nohou. Jaký dům mi vystavíte, praví Hospodin?“ biblický text

„Ora et labora (modli se a pracuj)“ motto řádu benediktínů

 

Rádi bychom vás pozvali na netradičně pojatou "Noc kostelů".

Žižkův vrch nad Sušicí je pro nás milým místem, na kterém jsme v době covidové uspořádali několik bohoslužeb pod širým nebem a měli při nich nevšední zážitky.

Rádi bychom toto místo uklidili, upravili či opravili, co bude třeba, a poté společně poseděli, popovídali a třeba i něco dobrého ugrilovali.

Connect Training Camp

Třetí červencový víkend opět do Sušice zavítá team mladých Božích mužů a žen v rámci tzv. Connect Training Campu. Pro nás v Sušici je to již jistou tradicí, se kterou máme dobré zkušenosti a mnoho dobrého povzbuzení, poučení i potěšení z této vzdělávající, ale i ryze praktické duchovní služby bereme.

Connect training camp

Tým z pražské služby na vyzbrojování učedníků Connect vás zve na víkendové vyučování zacílené právě na vyzbrojení věřících v oblastech evangelizace, proroctví, výkladu jazyků a dalších darů ducha.

Celošum

V neděli 26.11. se v modlitebně CB v Sušici koná Celošum - celošumavské setkání křesťanů.

Začátek shromáždění je v 16 hodin, ranní bohoslužba v Sušici nebude!

Stránky