Jste zde

Oznámení

Půst chlapů

Bratři z katolické církve zvou všechny muže, chlapy i kluky na speciální předvelikonoční akci Půst chlapů:

"I v letošní postní době se budeme scházet v ranních hodinách (04:45 - 07:00) v kostele sv. Václava v Sušici. Čeká nás mše svatá s ranními chválami, duchovní četba, promluva, sdílení, snídaně a společenství. Brýle s sebou :-)"

Pro otce a syny každou postní sobotu: 4. břrezna; 11. března; 18. března, 25. března, 1. dubna, 8. dubna

Slavnostní bohoslužba s ustavením sboru

V neděli 1. 1. 2017 se ve sborovém domě v Sušici od 15:00 bude konat vyjímečné shromáždění. Protože se jedná o den, ke kterému je ustaven samostatný sbor Církve bratrské v Sušici, sejdeme se ke slavnostní bohoslužbě, jejíž součástí bude i volba a (pokud volba dopadne podle očekávání) instalace Jana Spěváčka jako kazatele sušického sboru. Pravidelná nedělní bohoslužba od 9:00 se 1. 1. nekoná.

Po shromáždění bude následovat malé občerstvení.

Srdečně zveme všechny členy i přátele nového sušického sboru CB.

Společná bohoslužba a členské shromáždění v Klatovech

V neděli 11. 12. 2016 se v Sušici nebude konat bohoslužba, protože se sejdeme na poslední společné bohuslužbě s klatovskou částí sboru v modlitebně v Klatovech. Po bohoslužbě bude následovat krátké členské shromáždění, které bude zejména schvalovat rozdělení majetku sboru mezi Klatovy a nově vznikající sbor v Sušici.

Ze staršovstva 25. května 2015

- Staršovstvo řešilo praktické záležitosti ve sborovém domě: nákup nového vysavače, doplnění a obnovení čistících prostředků a pomůcek a drobné opravy (světlo na WC, rozbité okno). Staršovstvo také vyjádřilo vděčnost Jardovi Oborníkovi za darovanou sekačku na trávu.

- Staršovstvo předběžně souhlasí s pořízením klubového posezení ve sboru, definitivní návrh (co přesně a za jakou cenu) musí schválit celosborové staršovstvo.

Členské shromáždění

V neděli 7. 6. se v Sušici po bohoslužbě uskuteční krátké členské shromáždění, na kterém proběhne volba celosborového staršovstva. Kandidáti do celosborového staršovstva jsou: Daniel Toušek, František Šperl, Tomáš Linzmajer a František Falešník.

Stránky