Jste zde

Radost v klášteře

pátek 10. 11. 18:00 v refektáři Kláštera kapucínů

Koncertní pásmo s pastorační službou, Koinonia Jan Křtitel, Litice.