Stavba LEGO městečka

Stavíte rádi z Lega? Přijďte pomoci postavit z Lega celé městečko!

Akce je otevřená pro děti od 7 do 14 let, stavba bude probíhat ve sboru Církve bratrské v Sušici, Studentská 506, od čtvrtka 1. 3. do soboty 3.3. v těchto termínech:

čtvrtek 1. 3. od 16 do 19 hodin
pátek 2. 3. od 16 do 19 hodin
sobota 3. 3. od 10 do 17 hodin

V neděli 4. 3. od 10 hodin pak proběhne vernisáž, kde si budete moci prohlédnou kompletní postavené městečko.

Celošum

V neděli 26.11. se v modlitebně CB v Sušici koná Celošum - celošumavské setkání křesťanů.

Začátek shromáždění je v 16 hodin, ranní bohoslužba v Sušici nebude!

O mládeži

Neděle, 19 Listopad, 2017

Přísloví 1, 1 - 10: Přísloví Šalomouna, syna Davidova, krále Izraele, jak poznat moudrost a kázeň, jak pochopit výroky rozumnosti, jak si prozíravě osvojit kázeň, spravedlnost, právo a přímost, aby prostoduší byli obdařeni chytrostí, mladík poznáním a důvtipem.

O pokoře

Neděle, 25 Červen, 2017

Lukáš 14, 15 - 24: Když to uslyšel jeden z hostí, řekl mu: „Blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království Božím.“ Ježíš mu řekl: „Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí. Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným: ‚Pojďte, vše už je př

Stránky