Jste zde

Ze staršovstva 1. března 2015

Na prvním setkání nového staršovstva se probíraly zejména následující věci:

- V neděli 22. března bude celosborové shromáždění v Klatovech, následované členskou schůzí sboru. V Sušici se proto nebude konat nedělní bohoslužba.

- Následující neděli, 29. března odpoledne v CB Klatovy proběhne celošumavské shromáždění, bohoslužba ráno v Sušici bude.

- Oslava Velikonoc proběhne společně s KS Horažďovice u nás ve sboru, my zajistíme maso, horažďovičtí vše ostatní.

- Pravděpodobně na podzim by se měl rozbehnout Kurz výchovy teenagerů, z "rodiny" kurzů Alfa, podobně jako probíhající manželské večery.

- Staršovstvo se bude scházet vždy první neděli v měsíci, po shromáždění.

Vzhledem k veřejné dostupnosti tohoto textu se zde neobjevují body týkající se konkrétních osob nebo podrobností o sborových financích, ty členům sboru starší rádi sdějí na požádání.