Jste zde

Zprávy ze staršovstva

Ze staršovstva 25. května 2015

- Staršovstvo řešilo praktické záležitosti ve sborovém domě: nákup nového vysavače, doplnění a obnovení čistících prostředků a pomůcek a drobné opravy (světlo na WC, rozbité okno). Staršovstvo také vyjádřilo vděčnost Jardovi Oborníkovi za darovanou sekačku na trávu.

- Staršovstvo předběžně souhlasí s pořízením klubového posezení ve sboru, definitivní návrh (co přesně a za jakou cenu) musí schválit celosborové staršovstvo.

Ze staršovstva 1. března 2015

Na prvním setkání nového staršovstva se probíraly zejména následující věci:

- V neděli 22. března bude celosborové shromáždění v Klatovech, následované členskou schůzí sboru. V Sušici se proto nebude konat nedělní bohoslužba.

- Následující neděli, 29. března odpoledne v CB Klatovy proběhne celošumavské shromáždění, bohoslužba ráno v Sušici bude.

- Oslava Velikonoc proběhne společně s KS Horažďovice u nás ve sboru, my zajistíme maso, horažďovičtí vše ostatní.