Velikonoční bohoslužby

Na Velký pátek 3. dubna se ve sboru sejdeme v 18 hodin na krátké shromáždění, zaměřené zejména na modlitby a chvály..

V neděli 5. dubna se v našem sborovém domě v Sušici bude konat společná velikonoční bohoslužba s KS Horažďovice. Začátek shromáždění je v 10 hodin, po bohoslužbě bude následovat společný oběd - hod beránka.

Ze staršovstva 1. března 2015

Na prvním setkání nového staršovstva se probíraly zejména následující věci:

- V neděli 22. března bude celosborové shromáždění v Klatovech, následované členskou schůzí sboru. V Sušici se proto nebude konat nedělní bohoslužba.

- Následující neděli, 29. března odpoledne v CB Klatovy proběhne celošumavské shromáždění, bohoslužba ráno v Sušici bude.

- Oslava Velikonoc proběhne společně s KS Horažďovice u nás ve sboru, my zajistíme maso, horažďovičtí vše ostatní.

Stránky