Jste zde

Celosborové shromáždění v Klatovech

V neděli 20. 3. se v Klatovech koná celosborové členské shromáždění.

V Sušici se proto 20. 3. nebude konat bohoslužba, sejdeme se v Klatovech na shromáždění od 9:30. Po bohoslužbě bude v Klatovech společný oběd a poté od 13:00 vlastní členské shromáždění.