Jste zde

Společná bohoslužba a členské shromáždění v Klatovech

V neděli 11. 12. 2016 se v Sušici nebude konat bohoslužba, protože se sejdeme na poslední společné bohuslužbě s klatovskou částí sboru v modlitebně v Klatovech. Po bohoslužbě bude následovat krátké členské shromáždění, které bude zejména schvalovat rozdělení majetku sboru mezi Klatovy a nově vznikající sbor v Sušici.