Jste zde

NETRADIČNÍ "NOC KOSTELŮ" NA KALICHU

„Nebe je mým trůnem, země podnoží mých nohou. Jaký dům mi vystavíte, praví Hospodin?“ biblický text

„Ora et labora (modli se a pracuj)“ motto řádu benediktínů

 

Rádi bychom vás pozvali na netradičně pojatou "Noc kostelů".

Žižkův vrch nad Sušicí je pro nás milým místem, na kterém jsme v době covidové uspořádali několik bohoslužeb pod širým nebem a měli při nich nevšední zážitky.

Rádi bychom toto místo uklidili, upravili či opravili, co bude třeba, a poté společně poseděli, popovídali a třeba i něco dobrého ugrilovali.

Chcete-li přiložit ruku ke společnému dílu a strávit s námi svůj čas, jste srdečně zváni !

Sejdeme se v pátek 2.června v 18h nahoře pod Kalichem.