Jste zde

Kázání

Otevřený hrob, otevřené srdce, otevřená mysl

Neděle, 27 Březen, 2016

Lukáš 24, 1 - 11: Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly k hrobu s vonnými mastmi, které připravily. Nalezly však kámen od hrobu odvalený. Vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly. A jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu. Zachvátil je

Duch a tělo

Neděle, 24 Leden, 2016

Římanům 7, 14 - 8, 4: Víme, že zákon je svatý – já však jsem hříšný, hříchu zaprodán. Nepoznávám se ve svých skutcích; vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý.

Stránky