Jste zde

Svoboda, Naděje, Exodus

Neděle, 29 Březen, 2015

Minulou neděli 22.3.2015 se mi zdál sen:

Do sboru přijel manželský pár, služebníci, kteří sloužili tím, že v jejich přítomnosti se projevovali nečistí duchové. Zkrátka to co bylo skryto, vycházelo na povrch… odkrývali pravdu. Muž byl v hnědém roláku měl vousy, prořídlé vlasy, hubený od častých půstů. Jeho žena Martina, blondýna s vlnitými polodlouhými vlasy a pletené světle modré čepici seděla opodál a modlila se.

Věděla jsem, že se s nimi chci setkat. Najednou kolem mě prošla žena středního věku, vážená ve sboru , která byla považovaná za příkladnou křesťanku a přibližovala se k muži. Čím blíže byla tím se začala podivněji chovat, kroutila se , vydávala divné zvuky a zlostně nadávala.

Když jsem to viděla, dostala jsem strach, že když se přiblížím, tak se na mě také něco projeví a ukáže se, že nejsem tak dokonalá a cítila jsem strach ze zostuzení. Muž tu zlostnou ženu naložil do auta a odjel. Obrátila jsem se na blondýnku vlídné tváře a zeptala se, jestli mu neublíží. Řekla, že ne, jen bude mít drobná povrchová zranění, na životě ho ohrozit nemůže a ujišťovala mě, že všechno bude v pořádku.

Muž se vrátil a já mu řekla, že se u nás ve sboru někdy cítím nesvobodně, prožívám nepokoj, tlak. Muž mi ukázal 3 krásné obrazy, olejomalby ve zdobně vyřezávaných zlatých rámech, na nichž byli zobrazeni muži v brnění . Měli vážný pohled, na hlavách přilby a v ruce kopí. Působili vznešeně a důstojně. Muž vzal do ruky červenou fixu a se slovy:“ Podívej , co se Vám tady děje, vždyť on si tady dělá co chce“ zakroužkoval těm zbrojnošům na obrazech ústa. Podívala jsem se a viděla, že někdo jim vystříhal ústa a přelepil ty díry nějakými papíry . Byly to ženská červená rozesmátá ústa vystřižené z nějakého časopisu, druhý obraz tam měl vlepený papír s nakresleným malými ústy divného tvaru a třetí je měl velká a bezzubá. Při pohledu na ty zničené obrazy mě napadla slova výsměch a neúcta!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Způsob, jakým byly obrazy zničeny, byl promyšlený a plánovaný. Na to se pachatel musel připravit…

Představte si, že by někdo pronikl do Louvru a vzal obraz Mony Lisy a nůžkami jí vystřihl ústa a přelepil díru papírem a dokreslil tam nějaká hnusná. Tak večer ve zprávách uslyšíme, jaká vznikla nevyčíslitelná škoda, jaký ignorant a barbar tohle mohl udělat, takové dílo, takového mistra….naprosto znehodnocené …

Po probuzení jsem se modlila, abych správně snu porozuměla a Bůh mi dal slovo z Ozeáše:7 kap. 13- 16 verš.

Ty obrazy představují starší našeho sboru, nikdo konkrétní, obecně celé staršovstvo i klatovské. V našem sboru v CB- éčku se starší volí pomocí volby. Lidé tak osobně a svobodně vyjadřují svojí vůli. Přesto se modlíme a doufáme, že do této volby nějak Bůh promluví, že nám ukáže na ty správné lidi.

Jaké postavení mají starší ve sboru? Hospodin, je ve snu vykreslil jako vojevůdce ve zlatých rámech, připravené k boji, Boží oddané, jsou v čele armády a nesou zodpovědnost, podle Bible jim náleží úcta a respekt. To je moje dílo, říká Hospodin. Za svá rozhodnutí se budou zodpovídat jemu.

Tento sen se mi zdál z neděle na pondělí. Hospodin mi ukázal, že jeho dílo někdo, znevážil, zohavil, zostudil, zničil, zpochybnil jeho hodnotu…. Ptám se, kdo má zájem , aby Boží dílo bylo zneváženo zohaveno, zesměšněno, zničeno, zpochybněna jeho hodnota…. Kdo popírá Boží svrchovanost, kdo … lže a překrucuje Boží slova. satan, si dá tu práci a promyšleně klade pasti, aby věci vypadaly jinak…

V pondělí večer jsem se dozvěděla, co se stalo v Klatovech a co se řešilo. V 16. verši se to píše: Mečem padají jejich velmožové, pro jazyk, jenž soptí hněvem. Neboli 25 lidí zvedlo meče proti svým velmožům, kvůli někomu kdo je vzteklý …neboli 25 lidí zpochybnilo rozhodnutí starších neboli 25 lidí nevěřilo, že starší rozhodli správně… neboli 25 lidí popřelo autoritu starších o kterých jsme přesvědčeni, že tam jsou z boží vůle….

A co se jim stane? Proto sklidí jen úšklebky v egyptské zemi. Pozor ne od lidí, jak by mohlo někoho napadnout, ale od satana v egyptské zemi. Místo, kde je popírán Boží princip a znevážena autorita starších, je Egypt. To neříkám já, to říká 16 verš!

Egyptská země není jen zeměpisnou veličinou, ale ve starém zákoně veličinou především duchovní, temnou, zemí nepřátelskou, kde Izraelci úpěli, byli nesvobodní v otroctví, žili v zemi, kde vládla svrchovaná lidská pravidla, zákony a nařízení. To byl Egypt a Bůh podstoupil vítězný boj s touto mocností (deset ran egyptských) a vysvobodil Izraelský lid z otroctví.

 

Sbor si vytáhl verš o tom, že Bůh se vypravil, delší dobu vnímám, že nevyšel jen tak aby se s námi pošušlal, ale vyšel s mečem. Ten muž byl obraz Boha, který přišel, aby odhalil věci skryté, nečisté, nesprávné a ukázal na hřích….. vyvedl nás ze země egyptské. Jenda mluvil o tom, jak někdy reagujeme, když se Bůh přiblíží , někdy nechceme slyšet, vidět, připustit si, že by mohlo být něco špatně. Budou odhaleny věci pokřivené. Bůh říká ve 13 verši:“ nebuďte jako ptáci, kteří přede mnou ulétnou“ . Rozumím tomu tak, že se pravděpodobně budeme o sobě dozvídat i nepříjemné věci, zároveň budeme osvobozováni a máme možnost vyjít ze země egyptské a vejít do země zaslíbené, kde budou platit a fungovat Boží řády a zákony ….