Jste zde

Strach je náš nepřítel

Neděle, 6 Září, 2015

2.Korintským 3, 17: Je přece zjevné, že vy jste listem Kristovým, vzniklým z naší služby a napsaným ne inkoustem, nýbrž Duchem Boha živého, ne na kamenných deskách, nýbrž na živých deskách lidských srdcí.

1. Janův 4, 18: Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.

2. Timoteovi 1, 7: Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.

Job 3, 25: čeho jsem se tolik strachoval, to mě postihlo, dolehlo na mě to, čeho jsem se lekal.