Jste zde

Péče v rodině

Neděle, 14 Srpen, 2016

1. Timoteovi 5,8: Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící.

Galatským 6, 9 - 10: V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.