Jste zde

Čím obdarovat narozeného krále

Neděle, 27 Prosinec, 2015

Marek 12,33: milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc než přinášet Bohu oběti a dary.

Římanům 12, 1 - 2: Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

Židům 9, 26: jinak by musel trpět mnohokrát od založení světa. On se však zjevil jen jednou na konci věků, aby svou obětí sňal hřích.

Židům 10,10: Tou vůlí jsme posvěceni, neboť Ježíš Kristus jednou provždy obětoval své tělo.